ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุระดับ 3 (พายุโซนร้อน) “นังกา” ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
13 ต.ค. 2563
82 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 14 – 16 ต.ค. 2563)" ดาวน์โหลดเอกสาร
23
12 ต.ค. 2563
83 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7
01 ต.ค. 2563
84 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
01 ต.ค. 2563
85 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุระดับ 3 (โซนร้อน) "โนอึล" ดาวน์โหลดเอกสาร
10
17 ก.ย. 2563
86 การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า ดาวน์โหลดเอกสาร
23
16 ก.ย. 2563
87 ประกาศใช้ข้อบัญญัติการควบคุมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
03 ก.ย. 2563
88 ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
01 ก.ย. 2563
89 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
46
21 ส.ค. 2563
90 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
29
20 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38