ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
30 ธ.ค. 2563
72 การรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
28 ธ.ค. 2563
73 ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตะเคียน หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
17 ธ.ค. 2563
74 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
27 พ.ย. 2563
75 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน-สอบสัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
23 พ.ย. 2563
76 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
05 พ.ย. 2563
77 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
03 พ.ย. 2563
78 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุไต้ฝุ่น “โมลาเบ” (พายุระดับ 5) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2563)" ดาวน์โหลดเอกสาร
27
27 ต.ค. 2563
79 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุระดับ 3 (พายุโซนร้อน) “นังกา” ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
14 ต.ค. 2563
80 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุระดับ 3 (พายุโซนร้อน) “นังกา” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 14 – 16 ต.ค. 2563)" ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
13 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38