ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศ ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งเคล็ด-หนองไทร ปข.ถ.๔๕-๐๐๔ หมู่ที่ ๖ (งวดที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
16 ก.พ. 2564
62 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
11 ก.พ. 2564
63 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า (บ้านไร่ดินทอง) ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
09 ก.พ. 2564
64 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า (บ้านไร่เก่า) ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
09 ก.พ. 2564
65 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
08 ก.พ. 2564
66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
29
08 ก.พ. 2564
67 ประกาศ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า ดาวน์โหลดเอกสาร
22
05 ก.พ. 2564
68 รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ (LPA 2020) ดาวน์โหลดเอกสาร
32
25 ม.ค. 2564
69 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
21 ม.ค. 2564
70 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
08 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38