ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเป่าปี่-เนินพยอม-เขาลากล้อ (ปข.1001) หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
10 ก.ค. 2563
42 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
18
03 ก.ค. 2563
43 รายงานข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
17 มิ.ย. 2563
44 รายงานข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
16 มิ.ย. 2563
45 รายงานข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
15 มิ.ย. 2563
46 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
12 มิ.ย. 2563
47 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
11 มิ.ย. 2563
48 รายงานข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
11 มิ.ย. 2563
49 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
10 มิ.ย. 2563
50 รายงานข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
10 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33