ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7
01 ต.ค. 2563
32 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
01 ต.ค. 2563
33 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุระดับ 3 (โซนร้อน) "โนอึล" ดาวน์โหลดเอกสาร
8
17 ก.ย. 2563
34 การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า ดาวน์โหลดเอกสาร
23
16 ก.ย. 2563
35 ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
01 ก.ย. 2563
36 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
45
21 ส.ค. 2563
37 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
27
20 ส.ค. 2563
38 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
32
19 ส.ค. 2563
39 รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
61
10 ส.ค. 2563
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
55
22 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33