ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 ประกาศแก้ไขแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประุจำปีงบประมาณ 2559 และประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ปรับปรุงครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
19 ม.ค. 2559
352 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
52
12 ม.ค. 2559
353 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
12 ม.ค. 2559
354 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
36
12 ม.ค. 2559
355 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(ภาค ข)รองปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
64
26 พ.ย. 2558
356 ขอเชิญร่วมโครงการอนุรักษ์และขยายพันธ์ุปลาน้ำจืดทุ่งสามร้อยยอด ดาวน์โหลดเอกสาร
75
25 พ.ย. 2558
357 รายงานการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
24 พ.ย. 2558
358 ประกาศรับสมัครสอบรองปลัด อบต. 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
16 ต.ค. 2558
359 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
07 ต.ค. 2558
360 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
30 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38