ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำซอยลำไย หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
23 ก.พ. 2561
312 ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปข.ถ.45-003 สายเนินพยอม - บ้านหนองเป่าปี่ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
07 ก.พ. 2561
313 ประกาศกำหนดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินพยอม-หนองกระชิด หมู่ที่ 7 บ้านเนินพยอม ดาวน์โหลดเอกสาร
116
23 ม.ค. 2561
314 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์)ครั้งที่1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
17 ม.ค. 2561
315 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
05 ม.ค. 2561
316 ประกาศรับสมัครสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
27 ธ.ค. 2560
317 วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
26
01 ธ.ค. 2560
318 ประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบการชำระภาษี ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
01 ธ.ค. 2560
319 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
27 พ.ย. 2560
320 ประกาศเผยแพร่งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
09 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38