ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประกาศรับสมัครสอบรองปลัด อบต. 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
16 ต.ค. 2558
302 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
07 ต.ค. 2558
303 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
30 ก.ย. 2558
304 ประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
30 ก.ย. 2558
305 ประกาศรับโอนครั้งที่ 2/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
18 ก.ย. 2558
306 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
98
28 ก.ค. 2558
307 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
22 ก.ค. 2558
308 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
06 ก.ค. 2558
309 ประกาศรับโอน(ย้าย)ครั้งที่ 1/58 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
08 พ.ค. 2558
310 คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก
72
26 ก.พ. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33