ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
11 ต.ค. 2561
292 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
01 ต.ค. 2561
293 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
28 ก.ย. 2561
294 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
10
27 ก.ย. 2561
295 ประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ส่วนกลางแต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
25 ก.ย. 2561
296 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
25 ก.ย. 2561
297 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า ดาวน์โหลดเอกสาร
24
12 ก.ย. 2561
298 ประกาศกำหนดตรวจตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปข.ถ.45-001 ถนนสายบ้านหนองไทร-บ้านหนองจิก หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
02 ส.ค. 2561
299 การจัดการขยะในครัวเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
31
06 ก.ค. 2561
300 วันวิสาขบูชา 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
29 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38