ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตะเคียน หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
17 ธ.ค. 2563
22 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
27 พ.ย. 2563
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน-สอบสัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
23 พ.ย. 2563
24 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
05 พ.ย. 2563
25 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
03 พ.ย. 2563
26 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุไต้ฝุ่น “โมลาเบ” (พายุระดับ 5) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2563)" ดาวน์โหลดเอกสาร
24
27 ต.ค. 2563
27 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุระดับ 3 (พายุโซนร้อน) “นังกา” ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
14 ต.ค. 2563
28 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุระดับ 3 (พายุโซนร้อน) “นังกา” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 14 – 16 ต.ค. 2563)" ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
13 ต.ค. 2563
29 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุระดับ 3 (พายุโซนร้อน) “นังกา” ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
13 ต.ค. 2563
30 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 14 – 16 ต.ค. 2563)" ดาวน์โหลดเอกสาร
20
12 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33