ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
05 มิ.ย. 2560
282 อันตรายจากกล่องโฟม ดาวน์โหลดเอกสาร
50
02 มิ.ย. 2560
283 วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2560
32
31 พ.ค. 2560
284 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
28
26 พ.ค. 2560
285 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
41
24 พ.ค. 2560
286 ประกาศรับสมัครสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
08 พ.ค. 2560
287 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
54
26 เม.ย. 2560
288 โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
03 เม.ย. 2560
289 ประชาสัมพันธ์เสียภาษี ปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
31 มี.ค. 2560
290 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
17 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33