ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ดาวน์โหลดเอกสาร
26
07 ธ.ค. 2561
282 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
37
26 พ.ย. 2561
283 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
21 พ.ย. 2561
284 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
15 พ.ย. 2561
285 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
15 พ.ย. 2561
286 ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) และผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
34
08 พ.ย. 2561
287 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
02 พ.ย. 2561
288 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
02 พ.ย. 2561
289 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า ดาวน์โหลดเอกสาร
28
25 ต.ค. 2561
290 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
11 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38