ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
04 ต.ค. 2560
272 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
19 ก.ย. 2560
273 ประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ส่วนกลางแต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
19 ก.ย. 2560
274 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
15 ก.ย. 2560
275 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
34
06 ก.ย. 2560
276 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคณะบริหารเด็กและเยาวชน ดาวน์โหลดเอกสาร
37
29 ส.ค. 2560
277 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
17 ส.ค. 2560
278 โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” ดาวน์โหลดเอกสาร
35
07 ส.ค. 2560
279 แผนปฏิบัติการโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
18 ก.ค. 2560
280 โรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
47
20 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33