ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
18 เม.ย. 2562
262 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
18
18 เม.ย. 2562
263 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
25 มี.ค. 2562
264 ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาเนินพยอม หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
21 มี.ค. 2562
265 ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
28
19 มี.ค. 2562
266 ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยสงวนสาย หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
11 ก.พ. 2562
267 สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ดาวน์โหลดเอกสาร
13
11 ก.พ. 2562
268 ประกาศรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
05 ก.พ. 2562
269 ประชาสัมพันธ์แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
31 ม.ค. 2562
270 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
31 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38