ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกาศรับสมัครสอบรองปลัด อบต. 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
16 ต.ค. 2558
252 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
07 ต.ค. 2558
253 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
30 ก.ย. 2558
254 ประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
30 ก.ย. 2558
255 ประกาศรับโอนครั้งที่ 2/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
18 ก.ย. 2558
256 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
93
28 ก.ค. 2558
257 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
22 ก.ค. 2558
258 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
75
06 ก.ค. 2558
259 ประกาศรับโอน(ย้าย)ครั้งที่ 1/58 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
08 พ.ค. 2558
260 คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก
65
26 ก.พ. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28