ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
17 ม.ค. 2563
242 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
17 ม.ค. 2563
243 รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
10 ม.ค. 2563
244 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
06 ม.ค. 2563
245 การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
27 ธ.ค. 2562
246 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
26 ธ.ค. 2562
247 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
34
23 ธ.ค. 2562
248 รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
17 ธ.ค. 2562
249 ประชาสัมพันธ์ลานกีฬาในพื้นที่อบต.ไร่เก่า ดาวน์โหลดเอกสาร
97
17 ธ.ค. 2562
250 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า ดาวน์โหลดเอกสาร
21
02 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38