ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ดาวน์โหลดเอกสาร
6
22 มี.ค. 2563
232 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 1/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สั่ง ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
19 มี.ค. 2563
233 รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
10 มี.ค. 2563
234 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
20 ก.พ. 2563
235 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
18 ก.พ. 2563
236 รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนมกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
12 ก.พ. 2563
237 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
06 ก.พ. 2563
238 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า ดาวน์โหลดเอกสาร
50
29 ม.ค. 2563
239 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า ดาวน์โหลดเอกสาร
17
28 ม.ค. 2563
240 วิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ดาวน์โหลดเอกสาร
13
28 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38