ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 5 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
05 เม.ย. 2563
222 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 4 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
04 เม.ย. 2563
223 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
03 เม.ย. 2563
224 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 2 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
02 เม.ย. 2563
225 วิธีกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
1
02 เม.ย. 2563
226 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
01 เม.ย. 2563
227 ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
56
25 มี.ค. 2563
228 ขอความร่วมมือผู้ที่กลับจากกรุงเทพ และปริมณฑล ที่กลับมาถึงภูมิลำเนา ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
24 มี.ค. 2563
229 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 2/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สั่ง ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
23 มี.ค. 2563
230 ข้อปฏิบัติของประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวัน ในช่วงการระบาดของ COVID-19 ก่อนเข้าระยะ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
23 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38