ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
04 ต.ค. 2560
222 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
19 ก.ย. 2560
223 ประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ส่วนกลางแต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
19 ก.ย. 2560
224 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
15 ก.ย. 2560
225 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
32
06 ก.ย. 2560
226 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคณะบริหารเด็กและเยาวชน ดาวน์โหลดเอกสาร
33
29 ส.ค. 2560
227 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
17 ส.ค. 2560
228 โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” ดาวน์โหลดเอกสาร
31
07 ส.ค. 2560
229 แผนปฏิบัติการโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
18 ก.ค. 2560
230 โรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
33
20 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28