ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประชาสัมพันธ์ ลานกีฬา/สนามกีฬา ในเขตพื้นที่ อบต.ไร่เก่า ดาวน์โหลดเอกสาร
48
19 ธ.ค. 2561
222 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ของ อบต.ไร่เก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
9
14 ธ.ค. 2561
223 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
11 ธ.ค. 2561
224 9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ดาวน์โหลดเอกสาร
22
07 ธ.ค. 2561
225 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
34
26 พ.ย. 2561
226 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
21 พ.ย. 2561
227 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
15 พ.ย. 2561
228 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
15 พ.ย. 2561
229 ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) และผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
31
08 พ.ย. 2561
230 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
02 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33