ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 11 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
11 เม.ย. 2563
212 ทิ้งหน้ากากอนามัย ให้ปลอดภัย ห่างไกลโรค ดาวน์โหลดเอกสาร
9
10 เม.ย. 2563
213 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 10 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
10 เม.ย. 2563
214 รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
10 เม.ย. 2563
215 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 9 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
09 เม.ย. 2563
216 ปิดสถานที่หรือพื้นที่หรือบริเวณจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 สั่ง ณ วันที่ 5 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
09 เม.ย. 2563
217 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
08 เม.ย. 2563
218 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 8 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
08 เม.ย. 2563
219 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 7 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
07 เม.ย. 2563
220 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 6 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
06 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38