ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
05 ก.พ. 2562
212 ประชาสัมพันธ์แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
31 ม.ค. 2562
213 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
31 ม.ค. 2562
214 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
29 ม.ค. 2562
215 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนและผู้รักษาการในตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
17 ม.ค. 2562
216 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า เรื่อง การรณรงค์สร้างจิตสำนึกลดการทิ้งของเสียและขยะลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
17 ม.ค. 2562
217 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
10 ม.ค. 2562
218 ประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบการชำระภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
28 ธ.ค. 2561
219 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
28 ธ.ค. 2561
220 ประชาสัมพันธ์สถานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
15
25 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33