ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยครูและ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
10 เม.ย. 2561
202 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
10 เม.ย. 2561
203 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
12
03 เม.ย. 2561
204 ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำซอยลำไย หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
23 ก.พ. 2561
205 ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปข.ถ.45-003 สายเนินพยอม - บ้านหนองเป่าปี่ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
07 ก.พ. 2561
206 ประกาศกำหนดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินพยอม-หนองกระชิด หมู่ที่ 7 บ้านเนินพยอม ดาวน์โหลดเอกสาร
53
23 ม.ค. 2561
207 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์)ครั้งที่1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
17 ม.ค. 2561
208 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
05 ม.ค. 2561
209 ประกาศรับสมัครสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
27 ธ.ค. 2560
210 วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
22
01 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28