ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 20 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
20 เม.ย. 2563
202 วิธีการดูแลตัวเองของพนักงานเก็บขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
17 เม.ย. 2563
203 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 16 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
16 เม.ย. 2563
204 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 15 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
15 เม.ย. 2563
205 ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง สถานประกอบการ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่ออันตรายให้กับแรงงานต่างด้าว ดาวน์โหลดเอกสาร
7
15 เม.ย. 2563
206 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 14 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
14 เม.ย. 2563
207 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 13 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
13 เม.ย. 2563
208 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
13 เม.ย. 2563
209 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
1
13 เม.ย. 2563
210 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 12 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
12 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38