ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
29
23 ธ.ค. 2562
192 รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
17 ธ.ค. 2562
193 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า ดาวน์โหลดเอกสาร
17
02 ธ.ค. 2562
194 รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
20 พ.ย. 2562
195 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
15 พ.ย. 2562
196 สาระน่ารู้่เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
07 พ.ย. 2562
197 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
17 ต.ค. 2562
198 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
15 ต.ค. 2562
199 ประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ส่วนกลางแต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
15 ต.ค. 2562
200 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
30 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33