ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
11 ก.พ. 2564
12 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า (บ้านไร่ดินทอง) ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
09 ก.พ. 2564
13 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า (บ้านไร่เก่า) ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
09 ก.พ. 2564
14 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
08 ก.พ. 2564
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
18
08 ก.พ. 2564
16 ประกาศ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า ดาวน์โหลดเอกสาร
13
05 ก.พ. 2564
17 รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ (LPA 2020) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
25 ม.ค. 2564
18 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
21 ม.ค. 2564
19 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
30 ธ.ค. 2563
20 การรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
28 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33