ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
27 ต.ค. 2564
12 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
26 ต.ค. 2564
13 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
18 ต.ค. 2564
14 รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
14 ต.ค. 2564
15 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
08 ต.ค. 2564
16 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
30 ก.ย. 2564
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
27 ก.ย. 2564
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า เรื่อง กำหนดเปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ี่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
27 ก.ย. 2564
19 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
22 ก.ย. 2564
20 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
20 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38