ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
06 ก.พ. 2563
182 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า ดาวน์โหลดเอกสาร
43
29 ม.ค. 2563
183 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า ดาวน์โหลดเอกสาร
15
28 ม.ค. 2563
184 วิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ดาวน์โหลดเอกสาร
12
28 ม.ค. 2563
185 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
17 ม.ค. 2563
186 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
17 ม.ค. 2563
187 รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
10 ม.ค. 2563
188 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
06 ม.ค. 2563
189 การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
27 ธ.ค. 2562
190 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
26 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33