ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
01 เม.ย. 2563
172 ขอความร่วมมือผู้ที่กลับจากกรุงเทพ และปริมณฑล ที่กลับมาถึงภูมิลำเนา ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
24 มี.ค. 2563
173 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 2/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สั่ง ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
23 มี.ค. 2563
174 ข้อปฏิบัติของประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวัน ในช่วงการระบาดของ COVID-19 ก่อนเข้าระยะ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
23 มี.ค. 2563
175 "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ดาวน์โหลดเอกสาร
5
22 มี.ค. 2563
176 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 1/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สั่ง ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
19 มี.ค. 2563
177 รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
10 มี.ค. 2563
178 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
20 ก.พ. 2563
179 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
18 ก.พ. 2563
180 รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนมกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
12 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33