ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
25 มี.ค. 2562
162 ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาเนินพยอม หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
21 มี.ค. 2562
163 ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยสงวนสาย หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
11 ก.พ. 2562
164 สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ดาวน์โหลดเอกสาร
9
11 ก.พ. 2562
165 ประกาศรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
05 ก.พ. 2562
166 ประชาสัมพันธ์แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
31 ม.ค. 2562
167 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
31 ม.ค. 2562
168 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
29 ม.ค. 2562
169 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
10 ม.ค. 2562
170 ประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบการชำระภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
28 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28