ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ปิดสถานที่หรือพื้นที่หรือบริเวณจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 สั่ง ณ วันที่ 5 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
09 เม.ย. 2563
162 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
08 เม.ย. 2563
163 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 8 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
08 เม.ย. 2563
164 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 7 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
07 เม.ย. 2563
165 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 6 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
06 เม.ย. 2563
166 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 5 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
05 เม.ย. 2563
167 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 4 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
04 เม.ย. 2563
168 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
03 เม.ย. 2563
169 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 2 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
02 เม.ย. 2563
170 วิธีกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
1
02 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33