ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 วิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ดาวน์โหลดเอกสาร
6
28 ม.ค. 2563
142 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
17 ม.ค. 2563
143 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
17 ม.ค. 2563
144 รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
10 ม.ค. 2563
145 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
06 ม.ค. 2563
146 การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
27 ธ.ค. 2562
147 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
26 ธ.ค. 2562
148 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
23 ธ.ค. 2562
149 รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
17 ธ.ค. 2562
150 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า ดาวน์โหลดเอกสาร
12
02 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28