ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 22 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
22 เม.ย. 2563
142 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 21 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
21 เม.ย. 2563
143 ข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ณ วันที่ 21 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
21 เม.ย. 2563
144 ประกาศศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฉบับที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
21 เม.ย. 2563
145 ประกาศกำหนดการตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยลำไย หมู่ที่ 6 ตำบลไร่เก่า ดาวน์โหลดเอกสาร
2
20 เม.ย. 2563
146 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 20 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
20 เม.ย. 2563
147 วิธีการดูแลตัวเองของพนักงานเก็บขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
17 เม.ย. 2563
148 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 16 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
16 เม.ย. 2563
149 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 15 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
15 เม.ย. 2563
150 ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง สถานประกอบการ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่ออันตรายให้กับแรงงานต่างด้าว ดาวน์โหลดเอกสาร
6
15 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33