ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ข้อปฏิบัติของประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวัน ในช่วงการระบาดของ COVID-19 ก่อนเข้าระยะ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
23 มี.ค. 2563
132 "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ดาวน์โหลดเอกสาร
3
22 มี.ค. 2563
133 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 1/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สั่ง ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
19 มี.ค. 2563
134 รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
10 มี.ค. 2563
135 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
20 ก.พ. 2563
136 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
18 ก.พ. 2563
137 รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนมกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
12 ก.พ. 2563
138 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
06 ก.พ. 2563
139 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า ดาวน์โหลดเอกสาร
34
29 ม.ค. 2563
140 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า ดาวน์โหลดเอกสาร
7
28 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28