ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 7 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
07 เม.ย. 2563
122 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 6 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
06 เม.ย. 2563
123 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 5 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
05 เม.ย. 2563
124 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 4 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
04 เม.ย. 2563
125 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
03 เม.ย. 2563
126 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 2 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
02 เม.ย. 2563
127 วิธีกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
1
02 เม.ย. 2563
128 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
01 เม.ย. 2563
129 ขอความร่วมมือผู้ที่กลับจากกรุงเทพ และปริมณฑล ที่กลับมาถึงภูมิลำเนา ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
24 มี.ค. 2563
130 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 2/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สั่ง ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
23 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28