ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
1
13 เม.ย. 2563
112 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 12 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
12 เม.ย. 2563
113 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 11 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
11 เม.ย. 2563
114 ทิ้งหน้ากากอนามัย ให้ปลอดภัย ห่างไกลโรค ดาวน์โหลดเอกสาร
9
10 เม.ย. 2563
115 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 10 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
10 เม.ย. 2563
116 รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
10 เม.ย. 2563
117 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 9 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
09 เม.ย. 2563
118 ปิดสถานที่หรือพื้นที่หรือบริเวณจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 สั่ง ณ วันที่ 5 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
09 เม.ย. 2563
119 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
08 เม.ย. 2563
120 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 8 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
08 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28