ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฉบับที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
21 เม.ย. 2563
102 ประกาศกำหนดการตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยลำไย หมู่ที่ 6 ตำบลไร่เก่า ดาวน์โหลดเอกสาร
1
20 เม.ย. 2563
103 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 20 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
20 เม.ย. 2563
104 วิธีการดูแลตัวเองของพนักงานเก็บขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
17 เม.ย. 2563
105 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 16 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
16 เม.ย. 2563
106 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 15 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
15 เม.ย. 2563
107 ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง สถานประกอบการ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่ออันตรายให้กับแรงงานต่างด้าว ดาวน์โหลดเอกสาร
3
15 เม.ย. 2563
108 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 14 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
14 เม.ย. 2563
109 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 13 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
13 เม.ย. 2563
110 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
13 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28