ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
2
22 ก.ค. 2563
2 ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเป่าปี่-เนินพยอม-เขาลากล้อ (ปข.1001) หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
10 ก.ค. 2563
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
2
03 ก.ค. 2563
4 รายงานข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
17 มิ.ย. 2563
5 รายงานข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
16 มิ.ย. 2563
6 รายงานข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
15 มิ.ย. 2563
7 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
12 มิ.ย. 2563
8 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
11 มิ.ย. 2563
9 รายงานข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
11 มิ.ย. 2563
10 สรุปรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
10 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28