ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุระดับ 3 (พายุโซนร้อน) “นังกา” ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
14 ต.ค. 2563
2 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุระดับ 3 (พายุโซนร้อน) “นังกา” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 14 – 16 ต.ค. 2563)" ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
13 ต.ค. 2563
3 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุระดับ 3 (พายุโซนร้อน) “นังกา” ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
13 ต.ค. 2563
4 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 14 – 16 ต.ค. 2563)" ดาวน์โหลดเอกสาร
14
12 ต.ค. 2563
5 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4
01 ต.ค. 2563
6 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
01 ต.ค. 2563
7 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุระดับ 3 (โซนร้อน) "โนอึล" ดาวน์โหลดเอกสาร
7
17 ก.ย. 2563
8 การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า ดาวน์โหลดเอกสาร
22
16 ก.ย. 2563
9 ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
01 ก.ย. 2563
10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
40
21 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30