ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย หรือการรายงานแบบทส.2 ทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
23 พ.ค. 2565
2 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลฯ การรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
20 พ.ค. 2565
3 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
20 พ.ค. 2565
4 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
06 พ.ค. 2565
5 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
26 เม.ย. 2565
6 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
20 เม.ย. 2565
7 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
08 เม.ย. 2565
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
04 เม.ย. 2565
9 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
04 เม.ย. 2565
10 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
30 มี.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42