ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ (LPA 2020) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
25 ม.ค. 2564
2 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
21 ม.ค. 2564
3 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
30 ธ.ค. 2563
4 การรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
28 ธ.ค. 2563
5 ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตะเคียน หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
17 ธ.ค. 2563
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
27 พ.ย. 2563
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน-สอบสัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
23 พ.ย. 2563
8 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
05 พ.ย. 2563
9 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
03 พ.ย. 2563
10 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุไต้ฝุ่น “โมลาเบ” (พายุระดับ 5) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2563)" ดาวน์โหลดเอกสาร
22
27 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31